Nieuws / blog / media & mensen

we zijn trots dat we de ANBI status mogen ontvangen

ANBI Status

Stichting Beter Lopen is trots om de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status te mogen ontvangen. ANBI status betekent dat de stichting door de overheid erkent is als instelling zonder winstgevend oogmerk en aan meerdere voorwaarden moet voldoen om te bewijzen dat deze zich ook echt inzet voor het algemeen belang.

Wat betekent dit?

Dit heeft meerdere voordelen, niet alleen voor de stichting maar ook voor de donateurs en degene waarvoor de stichting zich inzet.
Onder andere betekend dit dat meerdere partijen financiële voordelen hebben, wat specifieker:

  • De stichting slechts beperkt aansprakelijk is
  • De stichting betaalt geen schenk- of erfbelasting
  • De ontvanger betaalt geen schenkbelasting
  • Stichtingen die beschikken over een ANBI-status hebben de mogelijkheid om (een deel van) de energiebelasting terug te krijgen.
  • De donateur heeft de mogelijkheid om de giften af te trekken bij de inkomstenbelasting
  • Als een vennootschap doneert aan de culturele ANBI, kunnen zij de gift aftrekken van de vennootschapsbelasting

Wat moet de stichting hiervoor doen?

Er zijn een aantal strenge voorwaarden die de belastingdienst eist voordat een instelling de ANBI status krijgt, bekijk deze hier.