Missie en visie

Een mobiele beperking kan een mens minder vrijheid geven. Jaarlijks lopen ruim 85.000 mensen een traumatisch hersenletsel op, 36.000 mensen hebben MS, ongeveer 53.000 mensen krijgen de diagnose Parkinson en ruim 500.000 ondervinden de gevolgen van een beroerte. Dit met alle gevolgen van dien, waaronder mobiliteitsproblemen.

Gelukkig staat de techniek niet stil en worden er steeds meer vernieuwende revalidatiemethodes ontwikkeld, ondersteund door de meest slimme High Tech snufjes.

Waar de overheid voor bovengenoemde mensen tekort schiet willen wij voorlopen met de aanschaf van super slimme revalidatie apparaten waarmee mensen door middel van training beter kunnen bewegen en een hogere kwaliteit van leven kunnen krijgen. Deze apparaten moeten in alle provincies van Nederland komen.

Over ons

Liesbeth Mekkering, een van de initiatiefnemers en het gezicht van onze stichting is in 2008 door medisch falen totaal verlamd geraakt, een incomplete hoge dwarslaesie C 4. Artsen verwachtten dat ze niet meer zou kunnen lopen.

Na een intensief revalidatietraject kwam ze tóch in de benen. Tevens heeft zij 7.5 jaar moeten strijden tegen de verzekering. Over dit gehele proces heeft zij een boek geschreven: Terug in het zadel, dit ter inspiratie voor anderen om nooit op te geven.

Liesbeth is altijd op zoek geweest naar nieuwe revalidatie therapieën. Zo is zij bij de Lokomat terecht gekomen wat haar zoveel goeds heeft gebracht. Daarom zet zij zich samen met het bestuur in om ervoor te zorgen dat voor vele mensen met een mobiele beperking deze prachtige revalidatie training bereikbaar is.

De beste looprobots, op dit moment de Lokomat, staan bij Fortius Fysiotherapie in Nijkerk en bij Statera Fysio in Nootdorp. Dat is uniek omdat ze normaal gesproken alleen bij revalidatie klinieken staan. Daar ze nu bij een fysiotherapie praktijk staat is het toegankelijker voor velen.

Dit prachtige apparaat is een combinatie van een gewichtsloosheidssimulator, loopband én een computergestuurd exoskelet. Dit exoskelet beweegt de benen van de patiënt op een manier die het looppatroon nabootst, gesynchroniseerd met de snelheid van de loopband. Tevens kan men diverse spelletjes spelen waarbij men zich niet op het lopen concentreert maar bezig is met het spel.

De Lokomat is een prima ondersteunend revalidatie apparaat voor mensen uit bovengenoemde doelgroep. Het allerbelangrijkste is dat wij absoluut tijd en ruimte vrij willen maken voor met name kinderen met loopproblemen, zij worden in Nederland op deze manier niet behandeld.

Onze stichting organiseert jaarlijks een benefietgala om de nodige funding te verzamelen. Tevens ondersteunen vele bedrijven en familiefoundations dit mooie initiatief.

Bestuur

Bestuur:

Gerard van den Tweel // Voorzitter

Eegh van Arkel // Penningmeester 

Peter Karsten // Secretaris

Bestuurders hebben recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
Tevens ontvangen zij een niet bovenmatig vacatiegeld.

 

Liesbeth Mekkering – van Velzen // Directeur

 

Raad van advies:

Sheila de Vries // Ambassadrice

Maurice de Hond // Ambassadeur

Gonnie Kügel // Ervaringsdeskundige

Menno Streefland // Ervaringsdeskundige

 Jaarcijfers

Jaarcijfers Stichting Beter Lopen: 2022